Servicebetingelser

OVERSIKT
Gjennom hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til LykkeSti.com. Vi tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg, brukeren, under forutsetning av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, bruker du vår "tjeneste" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("tjenestevilkår", "vilkår"), inkludert eventuelle tilleggsvilkår og retningslinjer som det henvises til her og/eller som er tilgjengelige via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brukere som er nettlesere, selgere, kunder, forhandlere og/eller innholdsskapere.

Les disse bruksvilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettstedet godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, må du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse bruksvilkårene anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse bruksvilkårene.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken, vil også være underlagt bruksvilkårene. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av bruksvilkårene på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Hvis du fortsetter å bruke eller gå inn på nettstedet etter at endringer er lagt ut, godtar du å være bundet av disse endringene.

Butikken vår ligger hos Shopify Inc. Dette gir oss den nettbaserte e-handelsplattformen som gjør det mulig for oss å selge våre produkter og tjenester til deg.


AVSNITT 1 - VILKÅR FOR BRUK AV NETTBUTIKKEN
Ved å godta disse bruksvilkårene erklærer og garanterer du at du er myndig i det landet du bor i, eller at du er myndig i det landet du bor i, og at du har gitt oss ditt samtykke til at dine mindreårige pårørende kan bruke dette nettstedet.
Du må ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du må ikke bruke tjenesten i strid med gjeldende lover i ditt land (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett).
Du må ikke overføre ormer, virus eller annen destruktiv kode.
Brudd på noen av vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

AVSNITT 2 - GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Vi forbeholder oss retten til å nekte deg å bruke tjenesten når som helst og uansett grunn.
Du er innforstått med at innholdet ditt (bortsett fra kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og kan innebære (a) overføringer over ulike nettverk og (b) endringer for å imøtekomme tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortopplysninger krypteres alltid når de overføres via nettverk.
Du samtykker i ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som Tjenesten leveres gjennom, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.
Overskriftene som brukes i denne avtalen, er kun ment for enkelhets skyld og skal ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

AVSNITT 3 - INFORMASJONENS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET.
Vi er ikke ansvarlige dersom informasjonen på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon og skal ikke brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer oppdaterte informasjonskilder. Enhver tillit til materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.
Dette nettstedet kan inneholde historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke oppdatert og er kun ment som informasjon. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å følge med på eventuelle endringer på nettstedet vårt.


AVSNITT 4 - ENDRINGER I TJENESTEN OG PRISER
Prisene på våre produkter kan endres uten varsel.
Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenesten (eller deler av eller innholdet i den) når som helst uten varsel.
Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avvikling av tjenesten.

PUNKT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt).
Visse produkter eller tjenester kan bare være tilgjengelige online via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene er kanskje bare tilgjengelige i begrenset antall og kan bare returneres eller byttes i henhold til våre returregler.
Vi har gjort vårt ytterste for å gjengi fargene og bildene av produktene våre i butikken så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at fargene vises korrekt på din dataskjerm.
Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til bestemte personer, geografiske områder eller land. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan endres når som helst uten varsel og etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avvikle ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste på dette nettstedet er ugyldig der det er forbudt.
Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som du kjøper eller mottar, vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

SEKSJON 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON.
Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling du gjør hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpte varer per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan også gjelde for bestillinger som gjøres fra samme kundekonto eller med samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble lagt inn. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger fra forhandlere, videreselgere eller distributører etter eget skjønn.

Du samtykker i å oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i vår butikk. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.
Se våre retningslinjer for retur for mer informasjon.

AVSNITT 7 - VALGFRIE VERKTØY
Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi ikke overvåker, kontrollerer eller har noen innflytelse over.
Du erkjenner og samtykker i at vi gir deg tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelige" uten garantier, erklæringer eller vilkår og uten noen form for godkjenning. Vi påtar oss ikke noe ansvar som følge av eller i forbindelse med din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.
All bruk av valgfrie verktøy som leveres via nettstedet, skjer på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godtar vilkårene som gjelder for verktøyene som leveres av de aktuelle tredjepartsleverandørene.
Vi kan også i fremtiden komme til å tilby nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert lansering av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester vil også være underlagt disse bruksvilkårene.

AVSNITT 8 - LENKER TIL TREDJEPARTER
Visse typer innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via tjenesten vår, kan inneholde materiale fra tredjeparter.
Tredjepartslenker på dette nettstedet kan føre deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å gjennomgå eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten av dette, og vi gir ingen garantier eller erklæringer om, og påtar oss intet ansvar for, noe tredjepartsmateriale eller -nettsteder eller annet tredjepartsmateriale, -produkter eller -tjenester.
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader i forbindelse med kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som gjøres i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjeparters retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du gjennomfører en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål om tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

AVSNITT 9 - BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER
Hvis du sender inn spesifikke bidrag (f.eks. konkurransebidrag) som svar på vår oppfordring eller sender inn kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale på nettet, via e-post, post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer") uten vår oppfordring, samtykker du i at vi kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke alle kommentarer du sender inn i ethvert medium når som helst uten begrensninger. Vi er ikke forpliktet til å (1) holde kommentarer konfidensielle, (2) betale kompensasjon for kommentarer eller (3) svare på kommentarer.
Vi kan, men er ikke forpliktet til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn anser som ulovlig, krenkende, truende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte anstøtelig, eller som bryter med noen parts immaterielle rettigheter eller disse bruksvilkårene.
Du samtykker i at kommentarene dine ikke krenker tredjeparts rettigheter, herunder opphavsrett, varemerke, personvern, publisitetsrettigheter eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde ærekrenkende eller på annen måte ulovlig, støtende eller uanstendig materiale, eller datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan forstyrre driften av tjenesten eller et relatert nettsted. Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en annen person eller villede oss eller en tredjepart med hensyn til opprinnelsen til kommentarene. Du er ene og alene ansvarlig for kommentarene du skriver og deres nøyaktighet. Vi påtar oss intet ansvar for kommentarer som er lagt ut av deg eller en tredjepart.

AVSNITT 10 - PERSONOPPLYSNINGER
Innlevering av personopplysninger via butikken er underlagt våre retningslinjer for personvern. For å se vår personvernerklæring.

PUNKT 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER
Informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten kan av og til inneholde typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, som kan gjelde produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, leveringstider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere en bestilling hvis informasjon på tjenesten eller et relatert nettsted er unøyaktig, når som helst og uten forvarsel (inkludert etter at du har lagt inn bestillingen).
Vi er ikke forpliktet til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, med mindre vi er lovpålagt å gjøre det. Ingen oppgitte oppdaterings- eller oppdateringsdatoer i Tjenesten eller på relaterte nettsider skal tolkes som en indikasjon på at all informasjon i Tjenesten eller på relaterte nettsider er endret eller oppdatert.

AVSNITT 12 - FORBUDT BRUK
I tillegg til eventuelle andre forbud som er angitt i bruksvilkårene, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ulovlige formål; (b) til å oppfordre til eller delta i ulovlig aktivitet; (c) til å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale bestemmelser; (d) til å krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedvurdere, skremme eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) overføre falsk eller villedende informasjon; (g) laste opp eller overføre virus eller andre typer ondsinnet kode som på noen måte forstyrrer eller kan forstyrre funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) innsamling eller sporing av andres personopplysninger; (i) for spamming, phishing, pharming, spidering, crawling eller scraping; (j) for uanstendige eller umoralske formål; eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene i Tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller et relatert nettsted hvis du bryter noen av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT13-FRASKRIVELSE AV GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING
Vi garanterer ikke at bruken av tjenesten vår vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri.
Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige.
Du godtar at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avslutte tjenesten når som helst uten varsel.
Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som gjøres tilgjengelig for deg gjennom tjenesten, leveres (med mindre det er uttrykkelig angitt av oss) "som den er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen form for representasjoner, garantier eller vilkår av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert eventuelle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.
Under ingen omstendigheter, våre direktører, ledere, ansatte, partnere, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere som er ansvarlige for skader, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tapte data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten de er basert på kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som oppstår som følge av bruk av Tjenesten eller produkter anskaffet gjennom Tjenesten, eller for andre krav som på noen måte er relatert til bruk av Tjenesten eller produkter, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller utelatelser i innhold eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av Tjenesten eller innhold (eller produkter) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten, selv om du er informert om muligheten for dette. Ettersom enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, er vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenset i den grad loven tillater det.

AVSNITT 14 - SKADESLØSHOLDELSE
Du samtykker i å holde dette nettstedet og dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, som fremsettes av en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse tjenestevilkårene eller dokumentene de inneholder som referanse, eller ditt brudd på en lov eller en tredjeparts rettigheter.


AVSNITT 15 - OPPHEVBARHET
Dersom en bestemmelse i disse bruksvilkårene skulle vise seg å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den delen som ikke kan håndheves, skal anses å være skilt ut fra disse bruksvilkårene, og en slik avgjørelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

PUNKT 16 - OPPSIGELSE
Partenes forpliktelser og ansvar som oppstod før oppsigelsesdatoen, skal for alle formål fortsette å gjelde etter oppsigelsen av denne avtalen.
Disse bruksvilkårene gjelder inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse bruksvilkårene ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller hvis du slutter å bruke nettstedet vårt.
Hvis du, etter vårt eget skjønn, ikke overholder eller vi mistenker at du ikke overholder noen av vilkårene eller bestemmelsene i disse bruksvilkårene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle skyldige beløp til og med oppsigelsesdatoen, og/eller vi kan nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller deler av dem).

AVSNITT 17 - HELE AVTALEN
Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.
Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som vi har lagt ut på dette nettstedet eller med hensyn til tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, uten begrensning, eventuelle tidligere versjoner av bruksvilkårene).
Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes til ugunst for den parten som har skrevet teksten.

AVSNITT 18 - GJELDENDE LOV
Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler vi gir deg, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Hongkong

AVSNITT 19 - ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE
Du kan når som helst se den nyeste versjonen av tjenestevilkårene på denne siden.
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt regelmessig for endringer. Hvis du fortsetter å bruke eller få tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter at det er lagt ut endringer i disse bruksvilkårene, innebærer det at du godtar disse endringene.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om bruksvilkårene skal rettes til service@LykkeSti.com.